Değerli Meslektaşlarımız,

          Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu toplantısı 1 Ekim 2022 tarihinde 32. Bölge Muğla Eczacı Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirilerek aşağıda yer alan kararlar alınmıştır.

 

  1. Eczacının dışında gelişen sebepler hastanın ilaca ulaşımını zorlaştırmaktadır. Sürekli artan yoklar tedarik zincirini tıkamakta ve son noktadaki bizleri çaresiz bırakmaktadır.
  2. Artan ilaç fiyatları ve fiyat farkları halkın ilaca erişimini zorlaştırmaktadır.
  3. Yaşanan ekonomik zorluklar yanında ilaç fiyatları yükseldikçe ters oranda işleyen ilaç karlılığı meslektaşlarımızı finansal çıkmaza sokmuştur buna artan giderlerin de eklenmesi mesleğimizi sürdüremez hale getirmiştir, yeni bir düzenlemenin yapılması kaçınılmazdır.
  4. Gerekliliği sorgulanmadan açılan Eczacılık Fakülteleri her yıl binlerce mezun vererek mesleğimizi ve meslektaşlarımızı zora sokmaktadır.
  5. Mesleğimizin maddi manevi kayba uğramakta olduğunu ısrarla anlatmamıza rağmen, taleplerimiz karşılık bulmamaktadır. Yapılan düzenlemeler kamu eczacısını diğer sağlık meslek gruplarından ayırıp arada adaletsiz bir uçurum oluşturmuştur. Hiçbir akademik meslek grubunun geliri yoksulluk sınırın altında olmamalıdır.
  6. Meslektaşlarımızdan aldığımız güç kadar güçlüyüz. Geleceklerine karamsarlıkla bakan genç meslektaşlarımızın da bu eylemlilik sürecinde aramızda olmaları bu sürecin başarısına katkı koyacaktır.
  7. Eczacının yaşadığı sorunlardan dolayı haykıracak noktaya geldiği bu zor süreçte eylemlilik başarısını daha önce ispat etmiş bir meslek grubu olarak sesimizi duyurmakta kararlıyız.
  8. Eylemlilik sürecinin başarısı Türk Eczacıları Birliği ve 54 Eczacı Odasının yoğun ve özverili çalışması ile birlikte tüm meslektaşlarımızın katılımı ve sahiplenmesi ile mümkün olacaktır. Ege Eczacı odaları olarak birlik ve beraberlik içindeyiz Türk Eczacıları Birliği'nin aldığı miting kararını en güçlü şekilde destekliyoruz.

 

16 Ekim 2022 Pazar günü mesleğimize sahip çıkmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir eczacılık mesleği bırakmak için siyasi polemikten uzak, provokatörlere yer vermeden, güçlü ve kararlı bir şekilde genciyle yaşlısıyla tüm meslektaşlarımızla ve teknisyenlerimizle ANKARA’DA olacağız!!!

 

TEB   3. Bölge İzmir Eczacı Odası

TEB   7. Bölge Bursa Eczacı Odası

TEB 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

TEB 15. Bölge Isparta Eczacı Odası

TEB 16. Bölge Denizli Eczacı Odası

TEB 21. Bölge Aydın Eczacı Odası

TEB 29. Bölge Manisa Eczacı Odası

TEB 30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası

TEB 32. Bölge Muğla Eczacı Odası

TEB 33. Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası

TEB 35. Bölge Kütahya Eczacı Odası

TEB 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası

TEB 46. Bölge Uşak Eczacı Odası

TEB 54. Bölge Burdur Eczacı Odası