TEB Yardımlaşma Sandığı\'nca Kullandırılan Kredi Faiz Oranlarının Güncellenmesi Hakkında.

TEB Yardımlaşma Sandığı\'nca Kullandırılan Kredi Faiz Oranlarının Güncellenmesi Hakkında.

Türk Eczacıları Birliği tarafından Odamıza gönderilen 17.07.2022 tarihli yazı aşağıda ve ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

"TEB Yardımlaşma Sandığımızca, üyelerimizin ekonomik koşulları ve Sandık kaynaklarımızın kullanımı dikkate alınarak, meslektaşlarımıza kullandırılan kredi faiz oranları indirim yönünde revize edilmiştir.

 

T. İş Bankası tarafından kullandırılacak olan kredilerin kredi kullandırım aylık faiz oranı, % 1,09; Sosyal Yardım Kredisinde tüm vadelerde %2 faiz oranı olarak güncellenmiştir.

 

Aynı zamanda bankaların ticari kredi vadelerinde 12 ay sınırlaması yolunda aldığı karar doğrultusunda, Sandığımızca kullandırılan kredilerin vadelerinde düzenleme zorunluluğu doğmuştur. Kredi detaylarını içeren tablomuz güncellenmiştir.

 

Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

 

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir. Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

 

Kredi ödeme tablosuna göre kredi ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

 

16.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit, vade ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir. Kredi kullanacak üye meslektaşımız ve kefil olacak meslektaşlarımızın aidat ve belge eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınız ekinde Sandığımıza ulaştırılması için gereğini, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

 

a. Nüfus Cüzdanı,

b. İmza Sirküleri,

c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,

d. Vergi Levhası,

e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f. Üyesi bulunduğunuz Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi."

 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

  • 19 January 2023
  • 168
  • Geri