• Üye olmak istenildiğine dair dilekçe
 • Diploma Fotokopisi
 • Kısa Özgeçmiş
 • Nüfus Sureti
 • Noterden İmza Sirküleri
 • İkametgah
 • 4 Adet Fotoğraf
 • Eczane Açılacağını Bildirir Dilekçe,
 • Kısa Özgeçmiş,
 • Eczane açılmak istenen yerin Krokisi ve Adresi (Çizen mühendisin imza ve kaşesi)
 • Belediyeden Yapı İskan Belgesi
 • Mülk kendine ait ise tapu sureti, kiralanmış ise kira sözleşme sureti,
 • Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir fatura yada güvence alındısı makbuzunun sureti,
 • Eczanenin tamamen kendine ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve “yukarıda ünvanı belirtilen eczanemde bundan böyle yapacağım alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağım BEYAN ve TAAHHÜT ETTiĞiMi BiLDiRiR” şeklinde NOTERDEN alınan TAAHHÜTNAME,
 • Alınmış olan demirbaş (Buzdolabı, Hassas Terazi, Raf ve Dolaplar) fatura fotokopileri,
 • Diploma fotokopisi,
 • İkamet senedi (1 adet), Nüfus sureti (1 adet), 1 adet fotoğraf,
 • İlçe temsilcisi yer görme belgesi.
 • Uyarı : Ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde adres değişikliğinin yazılı olarak SGK‘ya bildirilmesi gerekmektedir.
 • Nakil bildiren dilekçe
 • Kroki
 • Belediyeden Yapı İskan Belgesi
 • Mülk kendine ait ise tapu sureti, kiralanmış ise kira sözleşme sureti,
 • Elektrik – Su makbuz fotokopileri
 • İkametgah senedi
 • İlçe temsilcisi yer görme belgesi.
Uyarı : Ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde adres değişikliğinin yazılı olarak SGK‘ya bildirilmesi gerekmektedir.
 • Eczane Açılacağını Bildirir Dilekçe,
 • Kısa Özgeçmiş,
 • Eczane açılmak istenen yerin Krokisi ve Adresi (Çizen mühendisin imza ve kaşesi)
 • Belediyeden Yapı İskan Belgesi
 • Mülk kendine ait ise tapu sureti, kiralanmış ise kira sözleşme sureti
 • Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir fatura yada güvence alındısı makbuzunun sureti,
 • Eczanenin tamamen kendine ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve “yukarıda ünvanı belirtilen eczanemde bundan böyle yapacağım alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağım BEYAN ve TAAHHÜT ETTİĞİMİ BİLDİRİR” şeklinde NOTERDEN alınan TAAHHÜTNAME,
 • Alınmış olan demirbaş (Buzdolabı, Hassas Terazi, Raf ve Dolaplar) fatura fotokopileri ,
 • Diploma fotokopisi,
 • İkamet senedi (1 adet), Nüfus sureti (1 adet), 1 adet fotoğraf,
 • TEB Yardımlaşma Sandığı ve Oda Aidatları ödenmemiş veya üyelik girişi olmadıysa üyelik işlemlerinin yapılması
 • Eczane devirleri; devir eden ve devir alan eczacılarla birlikte Oda ve Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin onayı ile yapılır.
 • Eczaneyi devir almak isteyen eczacı da, Eczacı odasına kayıtlı değil ise kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra devir almak istediği eczane ve eczacı adına da belirten dilekçeyi Eczacı Odası’na verir.
 • Kapanış Dilekçesi,
 • Bağlı Bulunduğu Sağlık Grup Başkanlığı'ndan Almış Olduğu Kapanış Tutanağı
 • Sorumlu Müdür Atama Dilekçesi,
 • Mesul Müdür Olarak Atandığına Dair Dilekçe,
 • Mesul Müdürlüğü Kabul Ettiğine Dair Dilekçe,