YÖNETİM KURULU
 • Ecz. Hasan HAZER - Başkan
 • Ecz. Öner GÜLMEZ - Genel Sekreter
 • Ecz. Emrah KISMETLİ -  Sayman
 • Ecz. Mustafa SAĞLAM -  Üye
 • Ecz. Özgür BÜYÜKÜNAL -  Üye
 • Ecz. Fatma GÜNDÜZ DEMİRAY -  Üye
 • Ecz. Engin KOCA -  Üye

DENETLEME KURULU
 • Uzm.Ecz. Gülden K. YASDIKÇIOĞLU - Başkan
 • Ecz. Pelin AYDIN ÖDEMİŞLİ -  Üye
 • Ecz. Çağdaş CEYLAN - Üye

ONUR KURULU
 • Ecz. Mehmet AYDURAN -  Başkan
 • Ecz. Didar ÇELİKOK - Üye
 • Ecz. Yasemin KÖSELER AKIN - Üye
 • Ecz. Bahriye Bilge ULUTAŞ - Üye
 • Ecz. Gültekin BOZKURT - Üye

KONGRE DELEGELERİ
 • Ecz. Osman ÖZDEMİR - Üye
 • Ecz. Hasan HAZER - Üye
 • Ecz. Öner GÜLMEZ -  Üye
 • Uzm. Ecz. Emrah KISMETLİ -  Üye
 • Ecz. Mustafa SAĞLAM -  Üye
 • Ecz. Özgür BÜYÜKÜNAL - Üye
 • Ecz. Bora HAZIR -  Üye

ÇALIŞANLARIMIZ
 • Ömer VARLIOĞLU -  Müdür
 • Çiğdem DEMİRAĞ -  Personel
 • Gülser İLKAY - Personel
 • Derya TİRELİ -  Personel
 • Servet KÖK -  Personel
 • Nuray KARABUĞA -  Personel