Türkiye İlaç ve Tıbbi Kurumu ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesiyle ilgili odamızın yapmış olduğu örnek çalışma aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

DULOKSETİN

---------------------------- ENDİKASYONLAR------------------------------------------- AÇIKLAMA ----------------------------------------------------

NÖROLOJİ

1. NÖROPATİK AĞRI (bu tanının yanına nöropatik ağrı nedeni olan hastalık yazılmalı)
2. GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI
3. MİGREN

Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya ilaç

kullanım raporunda nöroloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır.

GABAPENTİN

---------------------------- ENDİKASYONLAR------------------------------------------- AÇIKLAMA ----------------------------------------------------

NÖROLOJİ

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Belirtilen endikasyonlarda düzenlenecek sağlık kurulu raporu veya

ilaç kullanım raporunda nöroloji uzman hekimi imzası bulunmalıdır.

Diğer “Titck ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesinde bulunan diğer etken maddeler aşağıda ki dosyada bulunmaktadır. Etken madde ismine tıklayarak ödenme şartlarına ulaşabilirsiniz.

Diğer endikasyon dışı ilaç listesi etken maddeleri için tıklayınız.